Menu
Share
หน้าแรกโกดังและโรงงาน

โกดังที่ใช้หลังคาเมทัลชีท

 

โกดังที่ใช้หลังคาเมทัลชีท

 

โรงงานที่ใช้หลังคาเมทัลชีท

 

โรงงานที่ใช้หลังคาเมทัลชีท

Products us

     Bolt System              Boltless System            Flashing                                                           Louver           Accessories & Fixtures       Awning

  - MTB24-760 BT (A)       - MTB 39-700 BL        - Ridge Cover                    - Top wall flashing        - Louver Type 300           - Roof Light        - Polycarbonate Twin wall

  - MTB24-760 BT (B)       - MTB 41-680 BL        - Gable Flashing                  - Corner Covering        - Louver Type 400           - Insulation         - Polycarbonate Solid sheet

  - MTB25-750 BT            - MTB110-650 BL        - Junction Flashing Type1    - Hip capping              - Louver Type 457           - Spandrel           - Polycarbonate Roof Lite

  - MTB30-720 BT            - MTB  60-750 BL        - Junction Flashing Type2                                    - Louver Type 600           - Scew

  - MTB38-750 BT                                            - Eave Flashing                   - End wall flashing

เธซเธฅเธฑเธ‡เธ„เธฒเน€เธซเธฅเน‡เธเน€เธกเธ—เธฑเธฅเธŠเธตเธ—.jpg
Metal Sheet
Solar-panel.jpg
แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel)
เธกเน‰เธงเธ™เธ„เธญเธขเธฅเนŒเน€เธซเธฅเน‡เธ.jpg
Coil
inverter.jpg
กริดไทอิเวอร์เตอร์ (Grid Tie Inverter)
เน€เธเธตเนˆเธขเธงเธเธฑเธšเธซเธฅเธฑเธ‡เธ„เธฒ.jpg
accessory
package.jpg
โปรโมชั่น ระบบโซล่าเซลล์
Go to top